Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uvod

23. 5. 2007

Counter-strike !!! Hovoríte, e neviete čo to je Counter-strike ! No tak sa môte hambi ! Ale nie samozrejme to nieje a také zlé ! Čo by ste mali asi vedie : Counter-strike je 3D hra na základe legendárneho ENGINU hry Jeden z teroristovHalf-life. Ide vlastne o súboj polície (counter-terrorists) a teroristov (terrorists) !!! Samozrejme to nie je vetko, v hre u zbrane nehľadáte po mapách a nie su tam ani lekárničky. Ako sme zvyknutý pri ostatných multiplayerových 3D hrách (Quake 3, Unreal Tournament, atď) !!! Autori vsadili na totálny realizmus a musim uzna e sa im to aj podarilo. Tak e zbrane si na začiatku hry musíte kúpi ! Za čo ? Ano je to tak v hre sa vyskytujú peniaze ! Tie sa získavajú napríklad za zabitie supera, za víazstvo týmu, v prípade polície za oslobodenie rukojemníkov - čie profesorov (hostages) ! Take hra u nie je iba čisto strielanie, ale dostala aj strategickejí význam a to hlave v hospodárení s peniazmi, pretoe keď si kúpite drahú zbraň tak Vám nemusia zosta peniaze na Táto mapa je typu VIP (Assassination)náboje a bez nábojov ste stratený ! V hre su teda dva týmy, vyhráva ten tým ktorý zabije druhí tým, alebo sú mapy kde môu policajti zachráni rukojemníkov a to tak e ich zavedú na miesto narodenia. Ak ich dopravia vetkých, vyhrali !!! V iných mapách môu zase teroristi poloi bombu, ktorú keď policajti neznekodnia vyhrali teroristi !!! Ďalí typ hry je VIP (inak Assassination) kde je jeden hráč VIP a policajti ho musia chráni pred teroristami ktorí sa ho snaia zabi. Keď VIP zomrie vyhrali teroristi, ale ak sa dostane na určené miesto ivý, vyhrali policajti ! Ďaľí z teroristov Ďaľím typom hry je Únik (Escape), kde musia teroristi uniknú policajtom na určené miesto. Keď sa to podarí aspoň polovici týmu tak vyhrali teroristi. Kadá hra je časovo obmedzená (napr. 3 min.) po uplynutí tohto času vyhrávajú teroristi. Musíte si zvyknú na to, e keď Vás zabijú, nehráte hneď, ale musíte počka na výtaztvo niektorého s týmov. Teda keď ste mrtvý ste ako duch. Môte pozorova hru ijúcich hráčov, ale nijak do nej zasiahnú nemôte. Odporúčam tento čas vyui na spoznanie mapy (ak ju samozrejme nepoznáte) . V hre si môete vybra jednu zo tyroch postáv v týme. Do kopy je tu teda osem hratelných postáv + VIP. Osobne by som tomu venoval dos veľkú pozornos, pretoe výber Moja najobľúbenejia mapa (Star)správnej postavy je dos dôleitý. Odporúčam si postavu vybera podla mapy, aby čo najviac splívala s prostredím. V tejto hre je realistické takmer vetko, ale medzi zaujmavosti patrí aj to, e zo silnou zbraňou kľudne prestrelíte aj stenu a ked niekoho trafíte rovno do hlavy je na mieste mŕtvy, tomu sa hovorí "HEADSHOT". Myslím, ze toto by na úvod stačilo :) !!! Dalsie príjemné chvíle strávené na mojej stránke Vám praje autor Marek 10