Jdi na obsah Jdi na menu
 


Call Of Duty

15. 3. 2007
Spusť single player s parametrami:
"+set thereisacow 1337 +set developer 1 +set sv_cheats 1 +set monkeytoy 0"
Potom v hre zapni konzolu klávesom [~] a píš nasledujúce kódy:

god - nesmrteľnosť
notarget - nepriatelia nebudú po tebe strieľať
noclip - chodenie cez steny
give meno_predmetu - dostaneš daný predmet
give health - plné zdravie
give all - pridá všetky predmety
give ammo - pridá muníciu
debug 1 - zapne debugovací mód (0 vypne)
developer 1 - zapne developer mód (0 vypne)
ufo - lietanie
jumptonode - teleportuje ťa na špecifikované miesto na mape
kill - samovražda
map meno_mapy - nahrá zadanú mapu
testgun - ?
cvarlist - zobrazí zoznam všetkých cvars v hre
cvardump - dumpne všetky cvars do konzoly
cvar_restart - resetne všetky cvars
cmdlist - zobrazí zoznam všetkých príkazov
shaderlist - zobrazí zoznam všetkých shaderov na mape
imagelist - zobrazí zoznam všetkých obrázkov na mape
snd_list - zobrazí zoznam všetkých zvukov na mape
entitylist - zobrazí zoznam všetkých použitých entít
bindlist - zobrazí zoznam všetkých boundnutých klávesov
gfxinfo - zobrazí informácie o grafike
savegame - uloží pozíciu
loadgame - nahrá uloženú pozíciu
reset - resetne nastavenia
cinematic - spustí video
debug_tankall 1 - ?
chain 1 - ?
ai_nocriticalsections 1 - ?
testmodel - zobrazí tvoj model
ai_corpsecount - koľko sekúnd maju byť zobrazené mŕtve telá
cg_brass 0 - Turns ejecting shells off
cg_marks 0 - Turns bullet marks off
cg_drawFPS 1 - Turns fps display on
cg_drawTimer 1 - Turns game timer on
cg_drawStatus 0 - Turns HUD off
cg_hudAlpha # - Sets HUD transparency (default is 1.0)
cg_draw2D 0 - Turns HUD and crosshair off
cg_drawCrosshair 0 - Turns crosshair off
cg_crosshairAlpha # - Sets crosshair transparency (default is 1.0)
cg_thirdPerson 1 - Turns on 3rd person view on.
cg_shellshock # - Activates the shellshock effect for the duration that you
specify
cg_showMiss 1 - Shows you how far off you are from hitting an npc if you've
missed
cg_shadows 0 - vypne tiene
cg_skybox 0/1 - ?
cg_stats 0/1 - ?
cg_noRender 0/1 - Gameplay will continue, but will no longer be rendered.
cg_subtitles 0/1 - vypne/zapne titulky
cg_noPredict 0/1 - ?
cg_selectPlayer - ?
cg_tracerChance - ?
cg_ignore 0/1 - ?
cg_letterbox 0/1 - Turns off/on letterbox format
cl_debugMove 0/1 - Turns off/on player and AI movement debugging.
cl_run 0/1 - ?
cl_running 0/1 - ?
con_debug 0/1 - Turns off/on console debugging.
dmflags 0/1 - ?
fx_debug 0/1 - Turns off/on fx debugging.
fx_draw 0/1 - Turns off/on fx. If set to 0, no smoke, muzzle flashes or
particle effects will be drawn.
fx_enable 0/1 - Turns off/on fx. If set to 0, fx will be disabled.
fx_freeze 0/1 - Turns off/on fx freezing. If set to 1, smoke - for example)
will freeze in mid-air.
g_changelevel_time - ?
g_gravity # - Changes the amount of gravity in the game (default is 800)
g_spawnai 0/1 - Don't spawn on the map (usually crashes the game)
g_ai 0/1 - Turns off/on ai in the game.
g_debugDamage 1 - View the amount of health that an npc has and how much
damage you have done to it.
g_vehicleDebug 0/1 - Turns off/on vehicle debug mode.
g_debugMove 1 - Turns off/on player and AI movement debugging.
g_debugBullets 1 - Turns off/on bullet debugging.
g_debugShowHit 1 - Turns off/on hit debugging.
g_drawEntBBoxes 1 - Turns off/on entity bounding boxes.
g_gameSkill # - Sets the game skill level
g_knockback # - Sets the knockback power of weapons (default is 1000)
r_fog 0/1 - Turns off/on fog
r_drawEntities 0/1 - Turns off/on objects and npc's. Default is 1
r_drawWorld 0/1 - Turns off/on all objects and backgrounds. Default is 1
r_showtris 0/1 - Turns off/on wireframe mode. Default is 0

Ak sa po zadaní niektorého z kódov v konzole objaví text "sv_cheats are read only",
tak skús napísať "setrandom sv_cheats 1". Ak potom dostaneš hlášku "cheats are not
enabled on this server" tak napíš: "spdevmap burnville".

Mená máp:
---------
airfield, berlin, brecourt, burnville, carride, chateau, dam, dawnville, factory,
hurtgen, pathfinder, pavlov, pegasusday, egasusnight, powcamp, railyard,
redsquare, rocket, sewer, ship, stalingrad, tankdrivecountry, tankdrivetown,
trainstation, training, truckride
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ggggggggggggg

(gggggggggg, 25. 12. 2008 18:12)

ggggggggggggg